Vi har i 2017/18 gjennomført arbeidet med å gjøre tidligere utgitte hefter "digitalt søkbare". Dette betyr at du etter hvert får en egen søkemotor på disse sidene som kan gi deg treff på PDF-filer inne i det enkelte Heftet Ringerike. Dette vil også kunne gi treff direkte i Google. Enkelte eldre hefter er i slik dårlig forfatning at de ikke gir 100% treff på søk. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre dette. En takk til Sparebankstiftelsen som har bidratt til at dette kan gjennomføres.

NB! I en overgangsperiode vil du på Google kunne få treff på de heftene som ikke er digitalt lesbare. Det er fordi Google tar vare på tidligere treff.

I tillegg er samtlige hefter før 2001 gjort blabare. De blabare heftene gir en hyggeligere leseopplevelse og kan åpnes på mobil, nettbrett eller laptop. Skriften kan du selv forstørre opp etter eget behov.

Etter hvert som de blabare heftene blir lagd ferdig, kommer de inn i en egen meny som du finner på venstre siden her.


Copyright © 2012 Heftet Ringerike -  All Rights Reserved.