Lanseringen av Heftet Ringerike 2020 vil foregå på Veien kulturminnepark, Ringveien 112, 3517 Hønefoss søndag 25. oktober kl. 13.00.

Av smittevernhensyn er møtet flyttet fra Ringerike Museum / Norderhov prestegård. Det vil settes en begrensning på ca. 60 deltakere med påmelding. Påmeldingen skjer via opprettet arrangement på Facebook.com/heftetringerike. De som registrerer seg med «Skal» blir satt opp på navneliste og telefonnummer blir notert ved inngangen.

Møtet vil vare ca. 1¼ time og noen forfattere bidrar med en kort informasjon om sin artikkel:

  • Anne Strand: Ringerikes Malerklubb – landets eldste amatørmalerklubb
  • Bjørn Heimsjø: Regimentssjefens omdømme
  • Geir Bråten og Ragnhild Hvidsten: «Voggevise i skogen» av Elling M. Solheim
  • Nils Elsrud: Utvandrerhistorier fra Ringerike: O.S. Johnsons livsverk
  • Bodil Helene Bach: Ringerike Soroptimistklubb
  • Arvid Næss: Fjellplanter på Krokskogen
  • Knut Grande: Krokkleiva – fra utskjelt kongevei til attraktiv turvei.

Det er ikke inngangspenger, men anledning til å kjøpe kaffe med «noe attåt» i kafeen. Veien kulturminnepark selger Heftet Ringerike og annen lokalhistorisk litteratur.

Se ellers informasjon på Facebook og hjemmesidene til Veien kulturminnepark og Heftet Ringerike.