gjersoe
Av og til lurer det seg en feil gjennom våre mange kontroller.
Bildet øverst på side 6 i årets hefte viser ikke Randi Gjersøe, som bildeteksten sier, men hennes datter Marit. Marit blei seinere gift med Truls Grinde. Det er imidlertid riktig at det er Randis mann Thor Gjersøe til høyre.