Forside HR 2019 MindreHeftet Ringerike 2019 lanseres i Svenskestua, Ringerikes Museum, Norderhov, søndag 27. oktober kl 13. Noen forfattere er bedt om å fortelle litt om sin artikkel.

Det er ikke inngangspenger, men anledning til å kjøpe kaffe/kake til en billig penge. Museet selger Heftet Ringerike og annen lokalhistorisk litteratur.

Disse vil være til stede:

  • Marit Nygård: Håndverk av russiske krigsfanger
  • Sten Høyendahl: Ingen nåde for Kirsti Guttormsdatter
  • Kjetil Sudgarden: Den ukjente maleren i Vassfaret
  • Jan Erik Klinkenberg: Finnstad i Nordmarka – noen anekdoter
  • Margit Harsson: Jørgen Moe, dikter i skandinavismens glanstid
  • Gudmund Bakke: Da Åsbygda var turistenes Mekka
  • Ragnvald Lien: Ringerike middelskole – oppstartsåret 1874–75.

Hele arrangementet varer ca halvannen time.