barnehjelpsdagen
Redaksjonen i Heftet Ringerike har som vanlig mye stoff å arbeide med. I årets Heftet Ringerike har bl.a. Lillann Aslaksrud skrevet en artikkel om Barnehjelpsdagen. Barnehjelpsdagen ble stiftet av Hønefoss og Ringerike Sanitetsforening 11. juni 1939, og dagen ble "17. mai nr. 2" i Hønefoss. Hele overskuddet av dette årlige arrangementet skulle gå til driften av feriekolonien Soria Moria på Svendsrud i Hole.

Feriekolonien på Svendsrud i Hole ble startet i 1933, og der ble det plass til to kull med barn, ett for jenter og ett for gutter, med tre ukers gratis opphold for dem som ellers ikke ville ha kommet på ferie. Barna på feriekolonien var fra Ringerike, og de hadde spesielle behov, økonomisk og/eller helsemessig. Helsesøster og skolene var sentrale i utvelgelsen, men det hendte nok også at sanitetsforeningen fikk søknader direkte. Når skoleferien var over, ble Soria Moria brukt til ferieopphold for "slitne husmødre", og store deler av Buskerud var representert.

Hele denne historien kan du lese i årets Heftet Ringerike som kommer i begynnelsen av november 2019.