vesterntangen

Da Hønefoss ble kjøpstad i 1852, var det bare Nedre Vesterntangen som ble innlemmet i byen. Først etter annen verdenskrig skjedde grensereguleringen som gjorde Øvre Vesterntangen til en offisiell del av Hønefoss. Den raske bosettingen med en uensartet befolkning gjorde det tidligere jordbruksområdet til et spennende oppvekstområde.

Denne historien er skrevet av Per H. Stubbraaten, født 1944, er cand.philol. med fagene historie, norsk og geografi. Tidligere lektor ved Ringerike videregående skole. Han er redaktør av «Skauleisposten», DNT Ringerikes medlemsblad. Har vært bidragsyter i to turbøker samt skrevet en rekke historiske artikler. Han er en av de to forfatterne av «Alltid beredt i 100 år» (2015), Hønefoss-speidernes jubileumsbok. Hovedinteresser er friluftsliv, idrett og lokalhistorie.

Du kan lese hele historien i Heftet Ringerike 2017.