spennbetongen

Det skjedde en imponerende industriutvikling på Hensmoen på slutten av 1900-tallet. Bedriften, som lokalt kalles «Spennbetongen», ble landets største og var i flere tiår dominerende i utviklingen av betongelementbransjen her i landet. Sven Alexander har skrevet en beretning om de første 40 årene.

Sivilingeniør Sven Alexander er født i 1939 og fullførte sin ingeniørutdannelse i USA i 1962. Etter noen år som konstruktør ved brokontoret til et jernbaneselskap i USA, ble han ansatt i Østspenn i 1966, hvor han ble til 2003. Det meste av tiden som konstruksjonssjef, de siste årene som utviklingssjef. Siden 2003 har han drevet sitt eget firma. Han har mottatt Betongelementforeningens hederspris og er æresmedlem av Norsk  Betongforening.

Du kan lese hele historien i Heftet Ringerike 2017.