Om Heftet Ringerike 2020

 

I år har mange kvinner bidratt med stoff til Heftet Ringerike. Hele 12 av 33 artikler er skrevet av kvinner, og det er flere kvinnesaker som er omtalt. Det er ikke noe mål alene at vi har mange kvinnelige forfattere, men det er viktig at kvinner bidrar, da heftet sannsynligvis får en mer variert vinkling.

I 2020 er det 75 år siden den andre verdenskrigen startet, og flere artikler har stoff fra krigen på Ringerike.

Mennenes krigsinnsats er ofte mest vektlagt, men visste du at det også var arbeidstjeneste for kvinner under krigen? Bjørg Eltvik var blant dem som ble innkalt og nektet å gjennomføre tjeneste som var styrt av nazistene. Felttoget og motstanden i Haugsbygd er kjent, men at mange kvinner var involvert som sivile bør også vektlegges. I Steinar Hybertsens film «Da verdenskrigen kom til Ringerike» ble blant annet Johanne Bergsund intervjuet, og dette intervjuet finnes som en egen artikkel i årets hefte.

Kvinneforeninger har kanskje en egen klang? Vågård kvinneforening gjennomførte et viktig arbeid i lokalsamfunnet på samme måten som bygdekvinnelagene gjør. Begge organisasjoner er behandlet i årets hefte. Norderhov Bygdekvinnelag var 80 i år i 2019, og en slik begivenhet gir grunnlag for å se bakover og dvele ved hva som er oppnådd gjennom årene. Ringerike Soroptimistklubb er blant mange viktige foreninger som engasjerer kvinner. I årets hefte er det mulig å lære mer om hva som skjuler seg bak foreningsnavnet.

Kvinner med lav sosial status har hatt liten plass i historiebøkene, men i årets hefte har kvinner fra Ringerike som livnærte seg som ammer og prostituerte, fått hver sin artikkel.

Ellers inneholder årets Heftet Ringerike som vanlig mange andre interessante

artikler. I år har vi hele 33 artikler fordelt på 128 sider. Det fortjener prisen 150

kroner!

God lesing!

Redaktøren