Om Heftet Ringerike 2019

 

I år som i fjor kommer Heftet Ringerike til å romme hele 96 sider lokalhistorie.

 

Forsiden prydes av et selvportrett av Anders Castus Svarstad, maleren fra Røyse som kom i skyggen av sin berømte kone Sigrid Undset. Han fortjener oppmerksomhet, og Bodil Gusgaard skriver om hans verk Ringeriksfrisen.

 

Gudmund Bakke forteller om da Åsbygda var turistenes mekka med alle sine idylliske gårdspensjonater, og Asle Gire Dahl forteller om sommerferie på Nakkerud i gårdsturismens barndom.

 

Knut Røsjø har en malerisk beskrivelse av førjulshandel i 30-årenes Hønefoss, mens Bjørg Eltvik ser tilbake på krigstidens sparsommelighet med mat og klær. Familien Nygård viser fram ting fra russerfanger. Karsten Hansen har en mer romantisk opplevelse fra krigsårene som vi har fått Øyvind Tingleff til å illustrere.

 

Vi har anekdoter fra Finnstad i Nordmarka og beretninger om tømmerfløting, vi får et innblikk i spanskesjukens herjinger, vi går helt tilbake til Sigurd Ribbung på 1200-tallet, og en tragisk rettssak i 1624. Vi byr på både skolehistorie, russehistorie og utvandrerhistorie.

 

Den populære barnehjelpsdagen har fått en morsom artikkel, og ny historie er flyttingen av Statens Kartverk til Ringerike, og jubileum for Ringeriksmaraton. Det ferskeste bildet i heftet er fra årets maratonstafett i august i år.

 

96 gode sider, det fortjener en justering av prisen på heftet, så i år er den 129 kroner.