redaksjonen

ta gjerne kontakt med en av oss

Ragnvald Lien, redaktør
E-post: ragnvald.lien@gmail.com
Tlf 905 68 694

Kristoffer J. Kristiansen, redaksjonssekretær
E-post: krisjokri19@gmail.com
Tlf 915 82 052

Frøydis Marie Ruud
E-post: f.m.ruud@gmail.com
Tlf 915 80 677

Hanne Sommerstad
E-post: sommerstadhanne@gmail.com
Tlf 918 95 571

Marit Stubbraaten
E-post: audmarit.stubbraaten@hotmail.com
Tlf 472 65 609

Anne Sofie Hval, forretningsfører
E-post: anneshval@online.no
Tlf 911 93 519