Abonner på Heftet Ringerike

Hvis du ønsker å få Heftet Ringerike automatisk tilsendt hvert år, kan du sende oss en e-post om dette. E-postadressen er : heftetringerike@gmail.com . Her kan du også bare bestille årets Heftet Ringerike, dersom du ikke ønsker en fast avtale.

Det hender vi justerer prisen på årets Heftet Ringerike. Posten endrer også på sin porto av og til. Det er derfor vanskelig å si eksakt framtidig pris. I 2021 koster Heftet Ringerike kr 150,-